Sri Oppiliappan Pattabhisheka Ramar Temple

Contact Us

Sri Oppiliappan Pattabhisheka Ramar Temple
Sri Srinvasa Salai,
Ram Nagar,
Madipakkam,
Chennai 600 091
Phone: 91-044-22582333
E-mail: admin@srioppiliappan.com